TERMENI ȘI CONDIȚII

În vigoare la 25.11.2019


ARTICOLUL 1 - Domeniul de aplicare și opozabilitatea

Termenii și condițiile de vânzare au ca obiect informarea oricărui eventual cumpărător despre condițiile și modalitățile în care vânzatorul, FERNAND BALCANI 2.0 SRL (denumit in contiuare „FERNAND” sau „Vânzătorul”), vinde și livrează produsele comandate, precum și stabilirea drepturilor și obligațiilor Părților în cadrul procesului de vânzare a produselor de către FERNAND către Clienții săi, persoane fizice cu calitatea de consumatori (denumit în continuare și „Clientul” sau „Clienții”). Termenii și condițiile de vânzare se aplică fără restrictii sau rezerve tuturor vânzărilor de produse comercializate de vânzător pe site-ul accesibil prin intermediul link-ului www.fernand.ro (denumit în continuare „Site”) încheiate între FERNAND și orice Client persoană fizică cu calitatea de consumator.

Anumite prevederi se vor aplica exclusiv persoanelor fizice sau doar persoanelor juridice. În acest sens, persoanele juridice, clienți profesioniști sau nu, se angajează să-și indice calitatea la plasarea comenzii, FERNAND rezervându-și dreptul de a anula comanda în cazul neîndeplinirii acestei obligații de către persoana juridică. Prin urmare, comandarea de către un Client a unui produs comercializat pe Site presupune acceptarea deplină și integrală din partea clientului a termenilor și condițiilor de vânzare detaliate în continuare, despre care Clientul declară că a luat cunoștință anterior plasării comenzii.

FERNAND își rezervă dreptul de a modifica în orice moment termenii și condițiile de vânzare, modificările intrând în vigoare de la momnentul publicării lor pe Site. Termenii și condițiile de vânzare aplicabile unei comenzi sunt cele acceptate de Client în momentul plasării comenzii sale.

Termenii și condițiile de vânzare se completează cu prevederile cuprinse în secțiunile „Mențiuni legale”, „Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal”, „Politica de Utilizare a Cookie-urilor”, „Livrarea produselor”, „Garanții legale”, „Retragerea și returnarea produselor”.

ARTICOLUL 2 – Produsele

Caracteristicile esențiale ale produselor precum specificațiile tehnice, ilustrațiile, graficele și fotografiile sunt prezentate pe Site în fișele de prezentare ale produselor.

Produsele respecta legislatia in vigoare in Romania.

Înaintea efectuării unei comenzi, Clientul este obligat să se informeze despre proprietățile și caracteristicile esențiale ale fiecărui produs în pagina de descriere a produsului. În vederea obținerii de informații suplimentare despre produse, Clientul poate contacta Serviciul clienți FERNAND la telefon 0749 080 098 sau la adresa de mail office@fernand.ro.

Ofertele vânzare a produselor sunt valabile atât timp cât sunt vizibile pe Site, în limita stocurilor disponibile, așa cum este specificat la momentul plasării comenzii.


ARTICOLUL 3 – Comanda

Clientul va comanda produsul/produsele dorite conform instrucțiunilor date pe Site, etapele fiind detaliate în pagina Cum comand online?”.


ARTICOLUL 4 – Prețul

Prețurile produselor sunt exprimate în lei (RON), și includ taxa pe valoare adăugată (TVA) aplicabilă în ziua înregistrării comenzii. Orice modificare a cotei de TVA aplicabile va fi în mod automat aplicată și prețului produselor vândute de FERNAND pe Site. Prețurile nu includ eventualele costuri de procesare, ambalare, livrare și asigurare, care sunt percepute suplimentar, în condițiile menționate pe Site și care sunt calculate și indicate înainte de plasarea comenzii.

Prețul perceput clientului corespunde valorii totale a achiziției și include aceste costuri.
FERNAND își rezervă dreptul de a modifica prețurile produselor în orice moment. Cu toate acestea, după validarea comenzii de către client nu poate fi aplicată nicio astfel de modificare. Prețurile aplicabile pentru vânzarea online a produselor sunt cele afișate pe Site la momentul plasării comenzii.

Oferta lunii MAI 2024- 10% discount

Oferta valabila intre 30 Aprilie 2024 si 2 Iunie 2024 pentru produsele din categoria Dispozitive antifurt.

Oferta nu este cumulabila si se aplica in limita stocului disponibil.


ARTICOLUL 5 – Modalități de plată

FERNAND oferă Clientului următoarele modalități de plată:
1.    Plata online prin card bancar
În situația în care Clientul optează pentru plata prin card bancar, plata trebuie efectuată în momentul plasării comenzii.Cardurile acceptate sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD. Nu se percepe nici un comision suplimentar pentru tranzacții. Tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii clinetului, indiferent de valuta din cont. FERNAND nu solicită/stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul clientului,procesarea datelor de card făcându-se prin serverele partenerului autorizat Gecad Services (PayU).
2.    Plata la livrare (ramburs)
Plata comenzii se va efectua integral în numerar, în lei curierului care va face livrarea coletului. Plata se va efectua în baza facturii fiscale emise de către FERNAND ce va fi transmisă către Client împreună cu produsele comandate la adresa de livrare.

FERNAND își rezervă dreptul de a suspenda sau de a anula executarea oricărei comenzi și/sau livrări în caz de neplată sau plată parțială a oricăror sume datorate de Client, în caz de incident de de plată sau de fraudă ori tentativă de fraudă în legătură cu utilizarea site-ului FERNAND inclusiv cu ocazia unor comenzi anterioare. De asemenea, ne rezervam dreptul de a nu mai trimite comenzi clientilor care nu si-au onorat o comanda de 2 ori consecutiv, din motive precum refuzul coletului sau refuzul platii, in cazul platii ramburs. Comanda se poate expedia doar cu plata coletului prin card bancar in avans.

ARTICOLUL 6 – Livrare/recepție

Produsele FERNAND sunt oferite spre vânzare pentru achizițiile online realizate exclusiv de pe teritoriul României. Toate detaliile despre livrare se regăsesc în pagina Livrarea comenzilor.


ARTICOLUL 7 – Transferul de proprietate și transferul riscului

Transferul dreptului de proprietate asupra produselor FERNAND, în beneficiul clientului, se va realiza după plata integrală a prețului de către acesta din urmă și indiferent de data livrării produselor respective. Indiferent de data transferului dreptului de proprietate asupra produselor, transferul riscurilor de pierdere și deteriorare aferente acestora se va realiza numai atunci când clientul sau o parte terță desemnată de acesta va intra în posesia fizică a produselor.


ARTICOLUL 8 – Renunțarea la comandă și returnarea produselor

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, clienții au dreptul să renunțe la comandă sau să returneze produsele în condițiile detaliate în rubrica Politica de retur.


ARTICOLUL 9 - Angajamentele clientului cu privire la utilizarea produsului

Utilizarea produsului va fi realizată sub responsabilitatea clientului.
Clientul declară că este conștient de faptul că produsele vândute de FERNAND pot conține elemente periculoase. Prin urmare, FERNAND recomandă clientului să utilizeze produsul comandat respectând instrucțiunile de siguranță și recomandările de utilizare specificate în descrierea produsului de pe Site, pe ambalajul produsului și în instrucțiunile de utilizare.
În aceste condiții, Clientul este obligat să asigure menținerea produsului în stare bună, să-l folosească în conformitate cu scopul prevăzut, în special prin respectarea instrucțiunilor date de FERNAND și de producător.
În acest sens, Clientul este sfătuit să nu efectueze modificări ale produsului, să nu instaleze accesorii, atașamente sau alte dispozitive pe produs.
Clientul se angajează să stocheze și să utilizeze produsele în conformitate cu reglementările în vigoare și să respecte toate obligațiile sale legale.
FERNAND nu va fi în niciun caz răspunzător pentru defectele și deteriorarea survenite produselor vândute din cauza condițiilor anormale sau neconforme de depozitare, conservare și utilizare ulterioară livrării acestor produse.


ARTICOLUL 10 - Forță majoră

Niciuna dintre părți nu poate fi făcută responsabilă de cealaltă pentru neexecutarea sau executarea necorestunzătoare a obligațiilor sale contractuale în cazul în care neexecutarea în termen sau executarea necorespunzătoare este cauzată de un eveniment care constituie forță majoră, astfel cum este definit la articolul 1351 alin. (2) din Codul civil. Vor fi considerate în mod expres ca un caz de forță majoră: incendiile, inundațiile, greva transportatorilor, pauzele de alimentare cu energie. Partea afectată de caz de forță majoră trebuie să anunțe imediat cealaltă parte în scris. Dacă aceasta din urmă este împiedicată să-și îndeplinească obligațiile pentru mai mult de treizeci (30) de zile consecutive din cauza unui eveniment de forță majoră, contractul va fi reziliat automat, fără daune și interese de ambele părți.


ARTICOLUL 11 – Răspundere

1.    Răspundere FERNAND
FERNAND nu este responsabil pentru niciun prejudiciu, direct sau indirect, pe care Clientul sau o terță persoană l-a suferit sau l-ar putea suferi, în măsura în care și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu informațiile furnizate de către Client în comandă.
FERNAND nu este responsabil niciun prejudiciu, direct sau indirect, pe care Clientul sau o terță persoană l-a suferit sau l-ar putea suferi ca urmare a utilizării necorespunzătoare a produselor sau pentru pierderea acestora după livrare.
FERNAND nu își asumă nici o răspundere, cu excepția cazului în care este imperativ contrar dispozițiilor legale, privind daune calificate ca indirecte, incidentale, speciale, inclusiv daunele rezultate din pierderea profitului, diminuarea câștigurilor, afectarea utilizării suferite de client sau de o terță parte, daune de imagine.
În orice caz, cu excepția vătămărilor corporale cauzate persoanelor fizice, în cazul clienților persoane juridice,  răspunderea financiară a FERNAND pentru orice pierdere sau pagubă care se poate produce în legătură cu Comanda Clientului va fi limitată la valoarea totală a prețului plătit pentru produsul / produsele comandat/e de Client.
Transmiterea datelor prin Internet poate duce la erori și/sau faptul că Site-ul nu este întotdeauna disponibil. Prin urmare, FERNAND nu poate fi făcut responsabil pentru disponibilitatea și întreruperea serviciului online. Raspunderea FERNAND nu va fi angajată în cazul nefuncţionării site-ului din motive tehnice, ca urmare a infiltrării unui terţ în sistemul online (hacker ori alte asemenea situaţii) sau în cazul oricărui prejudiciu provocat ca urmare a utilizării mijloacelor de comunicare electronice sau ca urmare a interceptării sau manipulării mijloacelor de comunicare electronice de către terți sau de programe de calculator utilizate în scopul transmiterii de viruși. Astfel, FERNAND nu poate fi făcut responsabil pentru daunele, temporare sau permanente, cauzate sistemului informatic al clientului sau a oricărei pierderi sau daune care ar fi suferite în special în urma accesului sau navigării pe Site-ul său.
FERNAND își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic termenii și condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil cumpărătorilor de la momentul afișării în Site. Prin crearea contului și/sau utilizarea conținutului și/sau plasarea comenzilor, cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării comenzii.

2.    Răspundere Client
Clientul este răspunzător pentru orice daune directe cauzate de el însuși, terților sau lui FERNAND, reprezentanților săi, administratorilor, agenților săi, care ar rezulta dintr-o încălcare a obligațiilor sale contractuale sau legale. Cumpărătorul se angajează să răspundă legal în fața acestor persoane, cu toate consecințele de rigoare și, de asemenea, și fără limitare, în caz de reclamație, acțiune, contestație sau răspundere, în orice jurisdicție, care ar putea rezulta din încălcarea obligațiilor sale legale sau contractuale.
Clientul este responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii datelor de acces (utilizator şi parolă) la Site şi la produsele puse la dispoziţie de către Fernand şi este unicul răspunzător de tot ce se întâmplă în interiorul contului său.


ARTICOLUL 12 – Garanția legală a produselor

Toate produsele comercializate de către FERNAND beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele comercializate de către FERNAND sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. Toate detaliile despre garanții și service se regăsesc în pagina Garanții și service”.


ARTICOLUL 13 – Protecția datelor

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicaţiilor electronice, FERNAND are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează cumpărătorul, un membru al familiei sale ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor în vederea facturării și livrării produselor comandate. Toate informațiile privind politica de prelucrare a datelor cu caracter personal se regăsesc în pagina Prelucrarea datelor cu caracter personal .


ARTICOLUL 14 – Utilizarea Cookies

Cookie-urile și tehnologiile similare sunt folosite pe www.fernand.ro pentru următoarele scopuri:
-    de funcționare a Site-ului;
-    de analiză a comportamentului vizitatorilor Site-ului;
-    pentru publicitate.
Mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul www.fernand.ro pot fi găsite în pagina Politica de utilizare Cookie-uri”.

ARTICOLUL 15 – Valorificarea deșeurilor

FERNAND va indica tuturor clienților care vor solicita un loc de depozit sau o stație de tratare a deșeurilor specializată în apropierea locației FERNAND sau orice persoană autorizată să recupereze astfel de deșeuri. Clienții pot alege să se dispenseze de aceste deșeuri în orice loc potrivit pentru recuperarea lor.
Este strict interzisă aruncarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori în același recipiente cu deșeurile menajere sau abandonarea lor în natură. Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot conține substanțe periculoase, cu efecte grave potențiale asupra mediului și sănătății. Prin colectarea echipamentelor electronice ieșite din uz, clientul va contribui la păstrarea resurselor naturale și la protecția sănătății.


ARTICOLUL 16 – Proprietate intelectuală

Conținutul Site-ului (ilustrații, texte, etichete, mărci, imagini, videoclipuri) este proprietatea FERNAND și a partenerilor săi și este protejat de legile românești și internaționale referitoare la proprietatea intelectuală. Orice reproducere totală sau parțială a acestui conținut este strict interzisă, în absența acordului expres și prealabil al FERNAND și poate constitui o infracțiune de contrafacere sau concurență neloială. Crearea de linkuri hipertext este interzisă în absența acordului expres și prealabil a FERNAND.


ARTICOLUL 17 – Reclamații
Pentru orice întrebare sau reclamație, clientul poate contacta FERNAND completând formularul dedicat din pagina Reclamații .


ARTICOLUL 18 – Legea aplicabilă, Litigii

Termenii și condițiile de vânzare sunt supuse legii române. Eventualele litigii apărute între FERNAND și Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Alte detalii sunt disponibile în pagina Mențiuni legale.