PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 
1.    Informații generale

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către FERNAND este efectuată în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în vigoare începând cu data de 25 mai 2018.
Prezentul document explică modalitățile în care sunt colectate, procesate și stocate a datele dumneavoastră (Client și/sau utilizator al Site-ului) cu caracter personal, în ce scopuri sunt folosite, cui sunt divulgate, cât timp sunt stocate în condiții de siguranță și care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu o asemenea prelucrare.
Pentru informații suplimentare și lămuriri și pentru exercitarea drepturilor care decurg din legislația sus-amintită, ne puteți contacta folosind datele de contact indicate mai jos.
De asemenea vă informăm că Site-ul FERNAND folosește cookie-uri prin intermediul cărora sunt colectate și prelucrate date cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului. Informațiile relative la folosirea cookies-urilor de către FERNAND sunt disponibile în  Politica privind utilizarea cookie-urilor.2.    Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul datelor cu caracter personal este societatea FERNAND BALCANI 2.0 S.R.L., cu sediul în București, Intrarea Tudor Ștefan nr. 41, Camera 1, Biroul 1, Etaj 1, Sector 1, telefon: 0749 080 098, e-mail: office@fernand.ro(denumită în continuare „FERNAND” sau „Operatorul”).


3. Informațiile colectate de FERNAND

FERNAND colectează următoarele tipuri de informații:

3.1    Informații furnizate direct de Client în cadrul utilizării serviciilor propuse de Site-ul FERNAND în cadrul:
-    creării de conturi online;
-    efectuării unei comenzi, aceste informații fiind partajate cu compania de curierat însărcinată cu livrarea comenzii, Urgent Cargus;
-    abonării la newsletter;
-    unei comunicări prin telefon, în scris prin poștă sau fax sau online;
-    efectuării unei recenzii etc..

 Informațiile astfel colectate includ :
-    Datele de identificare și informațiile de contact (precum numele și prenumele, data nașterii, adresa poștală, metode de contact) necesare pentru a vă identifica atunci când utilizați unul dintre serviciile noastre (de exemplu, crearea unui cont online);
-    Informațiile tranzacționale necesare pentru procesarea comenzii dvs. (produsele selectate, adresa de livrare și de facturare, numărul dvs. de telefon și adresa de e-mail, metoda de plată).
-    În cazul unei plăți online, informațiile despre cardul dvs. sunt procesate direct și exclusiv de către serverele operatorului de plăți Gecad Epayment SRL (PayU) și nu sunt colectate, nici prelucrate de către FERNAND sub nicio formă, cu excepţia situației în care Clientul va furniza detaliile contului său bancar pentru o rambursare, în cazul returnării unui produs;
-    Informații referitoare la preferințele dvs. (cum ar fi preferințele dvs. în materie de produse și servicii, istoricul cumpărăturilor afișate de cardul dvs. de fidelitate);
-    Informații socio-demografice (de exemplu, vârsta, sexul etc., menționate atunci când postați o recenzie);
-    Date despre istoricul comenzilor dvs. online;
-    Date despre istoricul contactelor dvs. cu noi; Continutul coversațiilor cu consilierii de clientelă poate fi înregistrat doar cu informarea dvs. prealabilă și cu oferirea de alternative în cazul în care nu doriți înregistrarea conversației;
-    Recenziile și fotografiile postate pe conturile noastre de pe rețelele de socializare etc..

3.2  Informații colectate automat de FERNAND
Anumite informații despre dvs. sunt colectate automat în momentul accesării Site-ul sau în cadrul efectuării unei tranzacții, în special:
-    Date privind conexiunile: adresa IP, informații despre paginile vizitate, durata vizitei etc.;
-    FERNAND folosește cookies-uri pentru optimizarea funcționării Site-ului prin care sunt memorate înregistrările pe site, identificate preferințe dvs., efectuate statistici anonime, pentru a permite livrarea unui conținut personalizat de marketing;
-    Informațiile relative la folosirea cookies-urilor de către FERNAND sunt disponibile în  „Politica privind utilizarea cookie-urilor”.4. Baza legală și scopul colectării informațiilor

4.1 FERNAND colectează date cu caracter personal pe următoarele baze legale:
-    În cadrul executării unui contract;
-    În cadrul îndeplinirii unei obligații legale;
-    În cadrul îndeplinirii intereselor legitime ale FERNAND sau ale unui terț (acesta din urmă fiind, de regulă, un client, partener sau colaborator);
-    Cu consimțământul persoanei vizate.

4.2  FERNAND procesează date cu caracter personal cu scopurile următoare:
-    Pentru a furniza serviciile propuse prin intermediul Site-ului și a executa comenzile pe care le plasați;
-    Pentru a procesa tranzacțiile și facturarea, pentru a asigura livrarea, pentru a gestiona plățile, pentru a a preveni fraudele și incidentele de plată online;
-    Pentru a gestiona contul dvs. și opțiunile dvs. cu privire la abonarea la Newsletter;
-    Pentru a gestiona comunicările cu dumneavoastră cu privire la produse, servicii, oferte, promotii, avantaje si evenimente, solicitările, sesizările, rezervările dvs.;
-    Pentru a gestiona recenziile produsului și comentariile postate de dvs.;
-    Pentru a utiliza publicitate personalizată și a vă trimite oferte personalizate.5. Durata păstrării datelor

În general, datele dvs. personale sunt păstrate pe durata valabilității contului dvs online și timp de trei ani de la închiderea acestuia, datele fiind arhivate pentru a îndeplinirea obligațiilor legale.
De asemenea anumite date sunt păstrate după închiderea contului dvs., atunci când o astfel de conservare este permisă prin lege sau atunci când este necesar pentru a gestiona eventualele litigii.
În ce privește înscrierea dvs. la Newsletter informațiile relative la adresa dvs. de e-mail și la opțiunile dvs. privind publicitatea electronică vor fi stocate până la dezabonarea de la Newsletter.
Informațiile relative la istoricul comenzilor dvs. vor fi stocate până la închiderea contului dvs., urmată de o durata de trei ani.


6. Măsuri de protejare a datelor și partajarea datelor cu terți

Datele dvs. personale sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice care respectă cerințele legale și de reglementare române și europene care asigură securitatea și confidențialitatea acestora.
FERNAND utilizează tehnologii de protecție, cum ar fi sistemele de criptare, autentificare și detectare a fraudelor.
Furnizorii de servicii și subcontractantii FERNAND cu care partajam datele dvs. garantează la rândul lor că dispun de măsuri tehnice și organizatorice care respectă cerințele legale, care asigură securitatea și confidențialitatea acestora.
Terții cu care FERNAND partajează date dvs. personale sunt::

-SC Hotspot Online SRL  (administrare site);

-Urgent Cargus SRL (servicii transport);

-Gecad Epayment SRL (PayU) (servicii plată);

-Ciel Romania SRL (servicii facturare);

-Thirard Balcani SRL (partener comercial);

-Axial KFT (partener comercial);

-Eurochemia SP ZOO  (partener comercial).

 


8. Abonarea și dezabonarea la Newsletter

Prin înscrierea la Newsletter-ul FERNAND vă dați acordul pentru a primi informații de marketing și promoționale din partea FERNAND.
Puteți modifica în orice moment opțiunile pentru comunicarea promoțională, contactându-ne la office@fernand.ro și vă  puteți dezabona în orice moment de la Newsletter, dând click pe link-urile de dezabonare din e-mailurile noastre promoționale.


9. Dreptul de acces, de rectificare, de ștergere și de portabilitate a datelor

9.1 Dreptul de acces
Aveți dreptul de a obține din partea FERNAND o confirmare cu privire la prelucrarea sau nu a datelor personale și informații în legătură cu scopurile prelucrării, categoriile de date vizate,  terții cu care au fost sau urmează să fie partajate, perioada de stocare a datelor, dreptul de rectificare sau ștergere a datelor ori restricționarea prelucrării lor, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere, sursa datelor, crearea de profiluri, precum și informații pertinente privind logica utilizată în procesarea datelor și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări.

9.2 Dreptul la rectificare
Aveți dreptul de a obține completarea sau rectificarea datelor cu caracter personal incomplete sau inexacte care vă privesc, prin furnizarea către FERNAND a unei declarații suplimentare sau a unei solicitări în acest sens.

9.3 Dreptul la ștergerea datelor
Aveți dreptul de a obține din partea FERNAND ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, când:
- datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
- vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
-  vă exercitați dreptul la opoziție pe baza unui interes legitim în condițiile sus-amintite;
- vă exercitați dreptul la opoziție cu privire la prelucrarea în scop de marketing direct a datelor;
- datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
- datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine FERNAND.

Totuși, ștergerea datelor nu va fi efectuată imediat după transmiterea cererii dvs. către FERNAND atunci când păstrarea lor este necesară pentru respectarea unei obligații sau pentru apărarea unui drept în instanță de către FERNAND.

9.4 Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării când:
- contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă necesară verificării exactității lor;
- prelucrarea este ilegală;
- vă opuneți prelucrării pe baza unui interes legitim.

9.5 Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc sau de a cere FERNAND să transmită (atunci când e posibil tehnic) aceste date altui operator într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

9.6 Dreptul la opoziție
În orice moment, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale pe baza unui interes legitim.
În acest caz FERNAND va opri prelucrarea datelor, cu excepția cazului în care FERNAND  demonstrează că are motive legitime care prevalează asupra intereselor dvs. sau în cadrul apărării unui drept în instanță.
În cazul în care prelucrarea este efectuată în scopuri de marketing/newsletter, aveți dreptul de a vă opune în orice moment. FERNAND va înceta fără întârziere prelucrarea acestora.
În cazul în care prelucrarea este bazată pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a vă retrage acordul în orice moment. FERNAND va înceta fără întârziere prelucrarea datelor dvs..

9.7 Exercitarea drepturilor dvs. și dreptul de a depune o plângere
Pentru exercitarea drepturilor dvs. enumerate mai sus, vă puteți adresa FERNAND printr-o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa poștală Fernand Balcani 2.0 SRL, Bucuresti Sectorul 1, intrarea Tudor Stefan, Nr 31, Camera 1, Biroul 1, etaj 1 sau prin e-mail la adresa office@fernand.ro.
În cazul în care considerați că drepturile dvs. au fost încălcate, puteți adresa o plângere sau sesizare Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro).

De asemenea, puteți sesiza instanțele judecătorești competente printr-o acțiune în justiție.